Kalender

Vind hier alle belangrijke data. Klik op een evenement voor eventueel meer uitleg.

In de bijlage vinden jullie ook de jaarkalender voor het hele KLJ jaar. 

Weekkalender*

*De activiteitenplanning van de Royals     wordt geregeld via hun groepsleiding

Maandkalender*

*De activiteitenplanning van de Royals     wordt geregeld via hun groepsleiding